21 lipiec, sobota, 2018

Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO - Honorowy Przewodniczący PTT

prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL - Przewodniczący KBM PAN

prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ - Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom

prof. dr hab. inż. Stanisław RADKOWSKI - Przewodniczący SPE KBM

prof. dr hab. inż. Jerzy SŁADEK – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK - Prezes PTT