21 lipiec, sobota, 2018

Komitet Naukowy

Przewodniczący Konferencji:  prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK

 

Janina Adamus (Politechnika Częstochowska),

Jan Burcan (Politechnika Łódzka),

Dimitry Capanidis (Politechnika Wrocławska),

Henryk Czarnecki (Politechnika Częstochowska),

Jolanta Drabik (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu),

Kazimierz Furmanik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),

Juliusz Gajewski (Politechnika Wrocławska),

Monika Gierzyńska-Dolna (Politechnika Częstochowska),

Stanisław Guzowski (Politechnika Krakowska),

Ewa Kasprzycka (Politechnika Warszawska),

Jan Kiciński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku),

Janusz Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),

Stanisław Krawiec (Politechnika Wrocławska),

Marcin Kot (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),

Piotr Kula (Politechnika Łódzka),

Michał Libera (Politechnika Poznańska)

Monika Madej (Politechnika Świętokrzyska)

Remigiusz Michalczewski (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu),

Jerzy Napiórkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

Antoni Neyman (Politechnika Gdańska),

Stanisław Nosal (Politechnika Poznańska),

Olgierd Olszewski (Politechnika Gdańska),

Dariusz Ozimina (Politechnika Świętokrzyska),

Paczkowska Marta (Politechnika Poznańska)

Paweł Pawlus (Politechnika Rzeszowska),

Witold Piekoszewski (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu),

Stanisław Płaza (Uniwersytet Łódzki), Andrzej Posmyk (Politechnika Śląska),

Jacek Przepiórka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu),

Jan Sadowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu),

Jan K. Senatorski (Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie),

Jarosław Sęp (Politechnika Rzeszowska),

Jan Sikora (Politechnika Gdańska),

Jacek Spałek (Politechnika Śląska),

Arkadiusz Stachowiak (Politechnika Poznańska),

Marian W. Sułek (UKSW),

Waldemar Tuszyński (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu),

Magdalena Trzos (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu),

Michał Wasilczuk (Politechnika Gdańska),

Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska),

Krzysztof Wierzcholski (Politechnika Koszalińska),

Marek Wiśniewski (Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu),

Wojciechowski Łukasz (Politechnika Poznańska)

Wiesław Zwierzycki (Politechnika Poznańska),

Jan Zwolak (Uniwersytet Rzeszowski),

Wojciech Żurowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w  Radomiu).