21 lipiec, sobota, 2018

XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna

Kraków/Wieliczka, 04÷07 września 2017r.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM W WERSJI PDF  - aktualizacja:  5.09. godzina 9:30

 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  - aktualizacja  26.08.2017 godzina 16:20

PONIEDZIAŁEK, 4 września 2017

15.00-18.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – hol Hotelu LENART

18.00

UROCZYSTE OTWARCIE – sala OLIWKOWA

 

prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK – Przewodniczący Konferencji

prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA - Honorowy Gość, Członek PTT

prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO – Honorowy Gość,  Honorowy Przewodniczący PTT

prof. dr hab. inż. Jerzy SŁADEK – Dziekan Wydziału Mechanicznego PK

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK – Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

19.00

KOLACJA POWITALNA – sala OLIWKOWA

 

 

WTOREK, 5 września 2017

8.00-9.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – hol Hotelu LENART

 

SESJA PLENARNA – sala KLONOWA

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK

9.00-9.40

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK:                Zadziwienia tribologiczne

9.40-10.20

dr hab. inż. Thomas G. MATHIA, prof. nzw.:  Tribologia w nauce i biznesie

10.20-10.40

PRZERWA KAWOWA – sala WIŚNIOWA ‘C’

05.09.2017

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Sławomir ZIMOWSKI

dr inż. Rafał GAWARKIEWICZ

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Magdalena
TRZOS, prof. nzw.

dr inż. Andrzej DZIERWA

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Janusz KRAWCZYK

dr inż. Piotr DUDA

10.40-11.00

ANIOŁEK K., BARYLSKI A.,
KUPKA M., DWORAK M.:

Wpływ parametrów utleniania izotermicznego na właściwości tribologiczne tytanu

BĄKOWSKI H., STANIK Z.:

Ocena właściwości tribologicznych skojarzenia toczno-ślizgowego
w ruchu posuwisto-zwrotnym na urządzeniu do badań zużycia powierzchniowego

KOTNAROWSKA D.:

Wpływ struktury warstwowej powłok polimerowych na ich odporność erozyjną

11.00-11.20

BARYLSKI A., ANIOŁEK K.,
KUPKA M., DWORAK M.:

Wpływ obciążenia na właściwości tribologiczne stopu magnezu WE54 po utwardzaniu wydzieleniowym

MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA A., MICHALCZEWSKI R.:

Metody badań właściwości przeciwzatarciowych i przeciw-zużyciowych środków smarowych
z wykorzystaniem stanowiska SRV pracującego w warunkach ruchu oscylacyjnego o dużej częstotliwości.

KASPRZYCKA E., BOGDAŃSKI B., KACPRZYŃSKA-GOŁACKA J.:

Właściwości węglikowych warstw chromowanych wytwarzanych metodą proszkową przy obniżonym ciśnieniu

11.20-11.40

PAWLAK W., WIELEBA W.:

Wpływ dodatku grafitu na właściwości tribologiczne poli-laktydu (PLA) stosowanego
w technologii druku 3D

GAWĘDZKI W., TARNOWSKI J.

Badania wpływu sił tarcia na przenoszenie drgań gruntu na rurę gazociągu

CHRONOWSKA-PRZYWARA K., KOT M.:

Badanie wytrzymałości i odpor-ności na zużycie powłok ZrN

11.40-12.00

ZWOLAK J., MARTYNA M.:

Analiza naprężeń kontaktowych
i naprężeń zginających w przek-ładni zębatej przełączanej pod obciążeniem

ŁUBIŃSKI J.

Rola monitorowania postaci ruchu w eksperymentach z tarciem ślizgowym w konforemnych płaskich skojarzeniach metalicznych

PRZEPIÓRKA J., SZCZEREK M.:

Zastosowanie powłok kompo-zytowych w polimerowo-metalowych węzłach tarcia

12.00-12.20

ZIMOWSKI S., MOSKALEWICZ T., WENDLER B.:

Analiza właściwości tribologicznych nanokompozytowej  powłoki TiN/Si3N4 w styku ślizgowym
z przeciwelementem ceramicznym, stalowym i polimerowym

TUSZYŃSKI W., PIEKOSZEWSKI W., MATRAS E., WULCZYŃSKI J., SZCZEREK M., NOWICKI M., PRZEPIÓRKA J., WOŹNIAK B., WLAZŁO M.:

Urządzenie i metodyka badań tarciowo-zużyciowych warstewki antypoślizgowej na podeszwach obuwia

LISIECKA B., DUDEK A., STRZELCZAK K.:

Analiza struktury oraz właściwości tribologicznych spiekanych stali nierdzewnych

12.20-12.40

KONAT Ł., NAPIÓRKOWSKI J., BIAŁOBRZESKA B.:

Właściwości strukturalne i odpor-ność na zużywanie ścierne stali Brinar 400 i Brinar 500

LEŚNIEWSKI T., KRAWCZYK J., MADEJ M.:

Korelacja zużycia i czasu
w badaniach prowadzonych
z wykorzystaniem planowanego eksperymentu

KOT M., MAJOR Ł., MAJOR R., LACKNER J., PONTIE M.:

Powłoki o złożonej architekturze do zastosowań biomedycznych

12.40-13.00

KONAT Ł., BIAŁOBRZESKA B.:

Analiza porównawcza odporności na zużywanie ścierne stali Brinar
i Hardox

HORAK W., SALWIŃSKI J.,
SZCZĘCH M.:

Stanowisko do badania cieczy magnetycznych pracujących
w trybie ściskania i ścinania

POSMYK A.:

Tribologiczne właściwości powłok kompozytowych na wykonanych ze stopów aluminium częściach środków transportu

13.00-14.00

OBIAD – sala OLIWKOWA

 

05.09.2017

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. inż. Marian SUŁEK

dr inż. Lidia GAŁDA

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Elżbieta ROGOŚ

dr inż. Michał KRAWIEC

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Jan
ZWOLAK, prof. nzw.

dr inż. Grzegorz KINAL

14.00-14.20

WOJCIECHOWSKI Ł., MATHIA T.:

Wykorzystanie właściwości morfologicznych powierzchni
w kształtowaniu odporności na zacieranie

BĄKOWSKI H., KUBIK A., STANIK Z.:

Badanie procesów zużyciowych płynu hamulcowego w złożonych warunkach wymuszeń

DZIERWA A.:

Wpływ struktury geometrycznej powierzchni na wielkość zużycia
i siłę tarcia w warunkach tarcia suchego

14.20-14.40

WIELEBA W., OPAŁKA M.:

Tarcie ślizgowe w aspekcie zastosowań technicznych

CZARNY R.:

Wpływ wypełniaczy na właściwości reologiczne ich kompozycji
z użyciem smarów

BOJKO Ł., RYNIEWICZ W., RYNIEWICZ A.M., KOT M.:

Badanie wpływu technologii przyrostowej na właściwości mechaniczne biomateriałów

14.40-15.00

KRUPICZ B., TARASIUK W., NAPIÓRKOWSKI J., LIGIER K.:

Wpływ kąta padania strumienia cząstek stałych na zużycie erozyjne stali 38GSA i Hardox 500

PASZKOWSKI M.:

Ocena wpływu pola elektrycznego na właściwości reologiczne warstwy przyściennej w smarach plastycznych przepływających
w pobliżu powierzchni stalowych

DWORAK M., BARYLSKI A., ANIOŁEK K., STEPANOVA E.:

Wpływ czasu technologicznego wygrzewania w podwyższonej temperaturze azotowanej stali narzędziowej X37CRMOV5-1 na strukturę, mikrotwardość oraz zużycie tribologiczne warstwy wierzchniej

15.00-15.20

TARASIUK W., NAPIÓRKOWSKI J., LIGIER K., KRUPICZ B.:

Porównanie odporności na zużywanie ścierne stali Hardox 500 i 20MnCr5

FRYCZ M.:

Badania i modelowanie lepkości dynamicznej ferro-olejów o różnym stężeniu cząstek magnetycznych
w aspekcie zmian ciśnienia

FROCISZ Ł., KRAWCZYK J.,
MADEJ M.:

Własności tribologiczne wysokowęglowych stali w stanie po odlaniu i przeróbce plastycznej

15.20-15.40

WOŚ S., KOSZELA W., PAWLUS P.:

Wpływ szyku kieszeni smarowych na współczynnik tarcia

DRABIK J.:

Nanostruktury węglowe jako modyfikatory smarów plastycznych

GAWARKIEWICZ R.:

Poszukiwania najkorzystniejszej geometrii panwi poprzecznego łożyska akustycznego

15.40-16.00

LEPIARCZYK D., GAWĘDZKI W., TARNOWSKI J.:

Badania tribologicznej nośności różnych skojarzeń ciernych

KOWALCZYK J., OZIMINA D.,
MADEJ M., KULCZYCKI A., NOWAKOWSKI Ł.:

Ocena wpływu rodzaju cieczy chłodząco-smarującej na proces toczenia

NIEMCZEWSKA-WÓJCIK M., GAWLIK J., GAWŁOWSKI G.:

Kształtowanie właściwości użytkowych powierzchni elementów pary trącej
w procesie obróbki precyzyjnej

16.00-16.20

PRZERWA KAWOWA – sala WIŚNIOWA ‘C’

 

05.09.2017

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. inż. Ewa KASPRZYCKA

dr inż. Krzysztof ANIOŁEK

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Joanna
DRABIK, prof. nzw.

dr inż. Michał DWORAK

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Waldemar
KOSZELA, prof. nzw.

dr inż. Jacek PRZEPIÓRKA

16.20-16.40

SZCZYPIŃSKI-SALA W., DOBAJ K., KOT A.:

Zagadnienia tarcia w bezstop-niowych przekładniach pasowych

KRAWIEC M.:

Ocena efektywności smarowania smarów  plastycznych według kryterium zużycia z testów przy zmiennych parametrach  ruchowych

KINAL G., PACZKOWSKA M.:

Ocena jednorodności powierzchni części roboczej żeliwnych tarcz hamulcowych

16.40-17.00

MONIETA J.:

Analiza procesów tribologicznych zaworów rozrządu średnio-obrotowych okrętowych silników spalinowych

KULCZYCKI A., DZIĘGIELEWSKI W., OZIMINA D.:

Wpływ struktury chemicznej syntetycznych węglowodorów
i alkoholi na smarność paliw do silników ZS i silników lotniczych

KINAL G., LIBERA M.:

Analiza twardości wybranej grupy żeliwnych tarcz hamulcowych

17.00-17.20

BĄKOWSKI H., ŁAZARZ B.:

Określenie mechanizmów zużywania skojarzenia toczno-ślizgowego w wybranych warunkach eksploatacji za pomocą badań topografii powierzchni oraz MES

MILEWSKI K., MADEJ M., NIEMCZEWSKA – WÓJCIK M., OZIMINA D.:

Ocena właściwości powłok diamentopodobnych smarowanych cieczami jonowymi

KOZIOR T., KUNDERA C.:

Wpływ parametrów Selektywnego Spiekania Laserowego na właściwości mechano-tribologiczne poliamidu

17.20-17.40

WASILCZUK M., WASILCZUK F., WODTKE M.:

Możliwość zmniejszenia strat tarcia w hydrostatycznym łożysku wzdłużnym

ROGOŚ E.:

Właściwości smarne i fizyko-chemiczne baz olejowych opartych na oleju rzepakowym

MAJ P., MIKO E.:

Ocena wybranych właściwości warstwy wierzchniej po frezowaniu płytkami z nanie-sionymi powłokami

17.40-18.00

BASTIAN B., WASILCZUK M., GAWARKIEWICZ R.:

Wpływ warunków zabudowy
i pasowania na napięcie wstępne
i obliczeniową trwałość zespołu łożysk stożkowych wału szybkoobrotowego przekładni turbiny wiatrowej

GÓRNY K., STACHOWIAK A., TYCZEWSKI P., ZWIERZYCKI W.:

Wpływ środka do czyszczenia układów chłodniczych na właściwości smarowe olejów sprężarkowych

ZAJĄC G., MICHNEJ M.:

Badania wpływu modyfikacji warstwy wierzchniej obrzeża wieńca koła na propagacje zużycia

18.00-18.20

PIĄTKOWSKA E., LITWIN W.:

Ocena wpływu naprężeń zginających na proces zużycia czopu ze stali 1H18N9 w smaro-wanym wodą łożysku ślizgowym
z gumową panwią o rowkach smarnych rozmieszczonych na całym obwodzie

SALWIŃSKI J., HORAK W.,
SZCZĘCH M.:

Analiza wypływu wybranych czynników na nośność wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych cieczami magnetycznymi

SĘP J., BUREK R., WYDRZYŃSKI D., WOŚ S.:

Właściwości tribologiczne pary
Al 7075 T6 – stal w kontekście zgrzewania tarciowego

 

 

 

 

18.45-19.30

SPOTKANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO – sala KLONOWA

19.30

KOLACJA GRILLOWA – sala OLIWKOWA

 

ŚRODA, 6 września 2017

7.30-8.30

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – hol Hotelu LENART

 

SESJA PLENARNA – sala KLONOWA

 

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech WIELEBA

8.30 -9.05

prof. dr hab. inż. Andrzej POSMYK:  Powłoki w tribologii

9.05-9.40

prof. dr hab. inż. Jarosław SĘP:         Metodyczne uwarunkowania badań tribologicznych na przykładzie
                                                                nietypowych łożyskowań ślizgowych

9.40-10.00

PRZERWA KAWOWA – sala WIŚNIOWA ‘C’

 

 

 

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Monika
MADEJ, prof. nzw.

dr inż. Piotr KOWALEWSKI

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Marcin KOT

dr inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Waldemar
TUSZYŃSKI, prof. nzw.

dr inż. Adrian BARYLSKI

10.00-10.20

PTAK A., WERNER J.:

Wpływ wielokrotnego przetwarzania wybranych materiałów polimerowych na ich odporność na zużycie ścierne

SZCZĘCH M., HORAK W., SALWIŃSKI J.:

Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na szczelność
i opory ruchu uszczelnień z cieczą magnetyczną

KRAWCZYK J.:

Mikrostrukturalne aspekty zmęczeniowych uszkodzeń
w elementach ze stopów żelaza

10.20-10.40

NIEMIEC A.:

Analiza wpływu promieniowania gamma na współczynnik tarcia statycznego polisulfonów

 

WOŹNIAK A., NAPADŁEK W., CHRZANOWSKI W.:

Badanie wybranych właściwości użytkowych warstw wierzchnich napoin wytworzonych technologią laserową dla zastosowań
w energetyce

ŻÓRAWSKI W., GÓRAL A., MAKRENEK M.,  ZIMOWSKI S.:

Płomieniowo natryskane naddźwiękowo nanostrukturalne powłoki kompozytowe z obniżonym współczynnikiem tarcia

10.40-11.00

WOŚ SŁ., LENART A., PAWLUS P., DZIERWA A.:

Wpływ usuwania cząstek zużycia na fretting powierzchni chropowatych

NAPADŁEK W., PAKOWSKI CZ., WOŹNIAK A.:

Odporność na zużycie stali 100CrMnSi6-4 po ablacyjnym laserowym teksturowaniu

LIGIER K., NAPIÓRKOWSKI J.:

Właściwości tribologiczne tworzyw poliuretanowych w glebowej masie ściernej

11.00-11.20

LUBAS J., SZCZYPIŃSKI-SALA W.:

Wpływ oleju silnikowego na tarcie i zużycie warstw powierzchnio-wych z borem

PLISZKA I., RADEK N.,
GĄDEK-MOSZCZAK A.:

Właściwości powłok elektro-iskrowych WC-Cu poddanych modyfikacji laserowej

PERTEK-OWSIANNA A.:

Struktura i właściwości stopów żelaza o różnym składzie chemicznym po borowaniu dyfuzyjnym

11.20-11.40

KRENICH S.:

Modelowanie i analiza wpływu sił tarcia na charakterystyki funkcjonalne mechanizmu dźwigowego

ZAJĄC G., MICHNEJ M.:

Poprawa wytrzymałości zmęcze-niowej krążników stalowych przenośników taśmowych przy stosowaniu nagniatania dynamicznego

GAŁDA L., SĘP J., PRUCNAL S.:

Badania właściwości pary ciernej stal-grafit w aspekcie zastosowania  w uszczelnieniach technicznych

 

 

 

 

12.15-15.15

WYCIECZKA – Kopalnia Soli Wieliczka

16.00-16.40

OBIAD – sala OLIWKOWA

 

06.09.2017

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

dr hab. Andrzej
KULCZYCKI, prof. nzw.

dr inż. Krzysztof LIGIER

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Wojciech
ŻUROWSKI, prof. nzw.

dr inż. Henryk BĄKOWSKI

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. inż. Aleksandra PERTEK-OWSIANNA

dr inż. Wojciech HORAK

16.40-17.00

KUJAWA M., WIELEBA W.:

Wpływ utrzymywanego stanu odkształcenia wybranych polimerów termoplastycznych
na współczynnik tarcia po stali

WIERZCHOLSKI K.:

Spalanie komórek  tłuszczowych podczas hydrodynamicznego smarowania potem

KAPTACZ S., BARYLSKI A.,
ANIOŁEK K., KUPKA M.:

Właściwości termiczne, mechaniczne i tribologiczne kompozytu PTFE z 20% zawartością grafitu napromieniowanego strumieniem elektronów

17.00-17.20

TRYBA D., KOT M.:

Analiza wpływu umacniania połączeń rozjazdów szynowych
z szyną na ich zużycie

SIKORA G., MISZCZAK A.:

Analiza hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych olejem o właści-wościach nienewtonowskich

REWOLIŃSKA A., PERZ K., KINAL G.:

Grafit ekspandowany jako materiał tworzący warstewkę na stalowym podłożu

17.20-17.40

WÓJCIK A., FRĄCZEK J.:

Wpływ wybranych czynników na wartość siły tarcia zewnętrznego ziarnistych materiałów roślinnych

SZCZYPIŃSKI-SALA W., LUBAS J.:

Ocena tribologicznych aspektów pracy węzła uszczelniającego smarowanego olejami roślinnymi

ŻÓRAWSKI W., GÓRAL A., MAKRENEK M.,  ZIMOWSKI S.:

Właściwości tribologiczne nanostrukturalnych powłok Al2O3-13TiO2 natryskanych plazmowo

17.40-18.00

WÓJCIK A., FRĄCZEK J.:

Wpływ kąta usypu i porowatości ziarnistych materiałów roślinnych na kąt tarcia wewnętrznego
i kohezję

MISZCZAK A.:

Analiza rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego oraz siły nośnej w szczelinie poprzecznego łożysk ślizgowego z mikro-rowkami

 

 

 

 

 

18.15-19.00

ATRAKCJA WIECZORU – sala KLONOWA

19.30

KOLACJA UROCZYSTA – sala KLONOWA

 

CZWARTEK, 7 września 2017

8.00-9.00

  DELEGACJE – hol Hotelu LENART

 

SESJA PLENARNA – sala KLONOWA

 

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz OZIMINA

9.00-9.35

dr hab. inż. Anna M. RYNIEWICZ, prof. nzw.:       

Biotribologia wyzwaniem dla naukowców

9.35-10.10

dr hab. inż. Jerzy NAPIÓRKOWSKI, prof. nzw.:    

Wybrane aspekty zużywania się materiałów  w glebowej masie ściernej

10.10-10.30

PRZERWA KAWOWA – sala WIŚNIOWA ‘C’

 

 

 

SESJE TEMATYCZNE

 

sala: WIŚNIOWA ‘D’

sala: WIŚNIOWA ‘B’

sala: WIŚNIOWA ‘A’

 

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. inż. Michał WASILCZUK

dr inż. Artur WÓJCIK

Przewodniczący sesji:

dr hab. inż. Witold
PIEKOSZEWSKI, prof. nzw.

dr inż. Tadeusz LEŚNIEWSKI

Przewodniczący sesji:

prof. dr hab. inż. Danuta KOTNAROWSKA

dr inż. Anita PTAK

10.30-10.50

RYCHLIK A., LIGIER K., KOZUBEL W.:

Identyfikacja uszkodzenia zmęczeniowego blachy wykonanej
z materiału DD11 na podstawie analizy sygnału drganiowego

TRZOS M., DRABIK J.:

Planowanie badań eksperymentalnych w optymalizacji składników smaru

DUDA P., WIECZOREK A.,
GŁUCH Ż., KAPTACZ S.:

Charakterystyki tribologiczne druku FFF w kontakcie ze skórą

10.50-11.10

SENATORSKI J., TACIKOWSKI J., MĄCZYŃSKI P.:

Charakterystyki odporności na zużycie przez tarcie obrobionych cieplno – chemicznie stali konstrukcyjnych

MOSZUMAŃSKI R.:

Tribotestery wielostanowiskowe – istotne skrócenie czasu wyznaczania parametrów technologicznych

WIERZCHOLSKI K.:

Pulsująca elektromagnetyczna terapia smarowania stawów łączona biego-chodem

11.10-11.30

KOWALEWSKI P., BUDZYŃ D., KOWALEWSKI J., PODGÓRSKI M., SIECIŃSKI K, PLEBAN K.,
BŁASZCZYK A.:

Identyfikacja zjawisk tribologicznych podczas wykonywania odwiertów
w warunkach kosmicznych

SOKOLSKA J., PASZKOWSKI M., CAPANIDIS D.:

Wpływ nacisku i czasu stacjo-narnego styku pod obciążeniem pianek PUR w skojarzeniu ze stalą na współczynnik tarcia statycznego w warunkach bez smarowania
i podczas smarowania smarami plastycznymi

RYNIEWICZ A.M., RYNIEWICZ W., HERMAN M., BOJKO Ł., PAŁKA P., RYNIEWICZ A., MADEJ T.:

Badania tribologiczne nanomate-riałów do odbudowy zębów trzonowych i przedtrzonowych metodą bezpośrednią

11.30-11.50

LEMECHA M., KONAT Ł, NAPIÓRKOWSKI J.:

Analiza zużywania elementów roboczych z  wymiennym ostrzem skrawającym w glebowej masie ściernej

NIEMCZEWSKA-WÓJCIK M.:

Metrologiczne i eksploatacyjne metody badawcze wykorzystywane w identyfikacji właściwości warstwy wierzchniej

MADEJ T., RYNIEWICZ A.M., RYNIEWICZ W., BOJKO Ł.,
CHOROMAŃSKI M.:

Wpływ współczynnika tarcia na biomechanikę kontaktu w endopro-tezie stawu biodrowego

11.50-12.10

NAPIÓRKOWSKI J., LEMECHA M, KONAT Ł.:

Wpływ obciążenia na zużycie w masie ściernej stali Hardox Extreme w zróżnicowanych rodzajach gleb

FABIŚ-DOMAGAŁA J.:

Analiza wad i uszkodzeń  hydraulicznych pomp zębatych
z wykorzystaniem wybranych metod jakościowych

 

PUKALUK A., RYNIEWICZ A.M., RYNIEWICZ A., PAŁKA P.:

Mikroskopowa analiza tribolo-giczna w stawie kolanowym

12.10-12.30

CHRZANOWSKI W., NAPADŁEK W.:

Analiza procesów zużywania się materiałów łopat turbiny parowej stosowanej w energetyce

WIĄZANIA G., OLEKSIAK Z., KOT M.:

Metoda rejestracji obrazów powierzchni roboczej przeciwpróbki podczas współpracy ślizgowej
z kompozytami na bazie PTFE

RYNIEWICZ A., RYNIEWICZ A.M.:

Identyfikacja warunków tarcia
w stawach człowieka

12.30-12.50

ŻYWICA G., BOGULICZ M.,
BAGIŃSKI P. :

Modelowanie i analiza stanów przejściowych układów wirujących
z aerodynamicznymi łożyskami foliowymi

KUŹNAR M., ZAJĄC G.:

Wpływ smarowania wodą
z dodatkiem niejonowych oraz anionowych środków powierzchniowo czynnych na zużycie pary trącej ze stykiem skoncentrowanym

WIELOWIEJSKA-GIERTUGA A., WIŚNIEWSKI T., RUBACH R.:

Badania fretting korozji materiałów stosowanych na elementy endoprotez stawu biodrowego

13.15-13.30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE – sala OLIWKOWA

13.30-14.30

OBIAD – sala OLIWKOWA

 

SESJE TEMATYCZNE

 

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH

METODYKA BADAŃ I STANOWISKA BADAWCZE

ŚRODKI SMAROWE I PROCESY SMAROWANIA

MATERIAŁY ELEMENTÓW TRĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ

BIOMECHANIKA I BIOTRIBOLOGIA


 WARSZTATY SZKOLENIOWE – sala WIŚNIOWA ‘C’

W ramach konferencji odbędą się warsztaty szkoleniowe, w których udział zostanie potwierdzony certyfikatem. Zaprezentowane zostaną urządzenia firm: PIK Instruments (SEM/EDS Phenom ProX) oraz Technolutions (profilometr optyczny Profilm 3D); podczas warsztatów szkoleniowych możliwy będzie pomiar własnych próbek.

Zainteresowane udziałem w warsztatach szkoleniowych osoby, prosimy o informację przy rejestracji w dniu 04.09.2017. Liczba miejsc ograniczona!