22 listopad, środa, 2017

Tematyka konferencji

  • analiza procesów tribologicznych,

  • metodyka badań tribologicznych,

  • środki smarowe i procesy smarowania,

  • materiały elementów trących

  • kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej,

  • problematyka łożyskowania biomechanicznego,

  • metody projektowania węzłów tribologicznych,

  • modelowanie procesów zużyciowych w złożonych warunkach wymuszeń,

  • problematyka tribologiczna w rozwoju techniki,

  • problemy tarcia i zużycia w praktyce przemysłowej.